Sözlükte "şehirleşme" ne demek?

1. Kentleşmek eylemi.
2. Özellikle sanayinin gelişmesi sonucu nüfusun kentlerde toplanması ve kent alanlarının genişlemesi süreci.

Şehirleşme kelimesinin ingilizcesi

n. urbanization

Şehirleşme ne demek? (Ekonomi)

(Urbanisation) Bir ülkede kırsal alanlardan büyük kentlere doğru ortaya çıkan iş gücü göçleri dolayısıyla kentlerin büyümesi ve gelişmesi olayına şehirleşme veya kentleşme denmektedir. Şehirleşmenin sanayileşme ve nüfus göçleriyle ilgili olduğu kuşkusuzdur. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışının kırsal bölgelerin dışına ittiği işgücü, çalışmak veya yerleşmek düşüncesiyle özellikle sanayinin yoğun olduğu yörelerdeki kentlere doğru göç etmektedir. Bu yüzden de çoğunlukla büyük şehirlerin etrafında gecekondu bölgeleri oluşmaktadır. Ancak, sanayileşme hızının yeterli olmaması, büyük şehirlerdeki işsizlik sorunlarını artırmaktadır. Ayrıca hızlı şehirleşme kentlerde alt - yapı tesislerinin yetersizliği sorununu doğurmaktadır. Örneğin konut, içme suyu, elektrik, okul, hastahane, park, bahçe, dinlenme yerleri, gibi sorunlar bunların sadece bir kısmıdır. Ayrıca ülkemizde şehirleşme olayının diğer ilgi çekici bir yönü de şehirleşmenin Batı bölgelerimizde daha hızlı olmasıdır. Bunun nedeni, sanayinin bu bölgelerde toplanması dolayısıyla. Doğu bölgesinden göçlerin daha çok bu bölgelere yönelmesidir. Böyle bir durum bölgeler arasındaki dengesizlikleri etkilediği gibi Batı bölgelerindeki kentlerde plansız bir yayılma ve kentleşme sorununu doğurmaktadır.

Son eklenenler

agb
ıvs

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç